Velkommen til Finnmark Hotellforening

Finnmark Hotellforening er et hotellnettverk med små privateide hoteller spredt rundt i hele Finnmark. Fra vårt nettverk kan du velge fra 18 små privateide hoteller på 13 små tettsteder i Finnmark, som gir deg overnatting i alt fra flotte hoteller til rorbuer.
Velkommen til det virkelige Finnmark!

Kart Hotellforening 2015